Drupal函数

Drupal函数库,尽可能多的包括Drupal开发过程中使用的函数,方便开发人员了解并掌握.

drupal函数:hook_link_alter-链接修改函数

modules/system/system.api.php, 435行

drupal函数:hook_link-内部链接函数

modules/system/system.api.php,413行

drupal函数:hook_js_alter-JavaScript修改函数

modules/system/system.api.php, 176行

drupal函数:hook_install-安装函数

modules/system/system.api.php, 1518行

drupal函数:hook_insert-节点插入函数

developer/hooks/node.php, 282行

页面

Subscribe to RSS - Drupal函数