Drupal函数

link Drupal函数库,尽可能多的包括Drupal开发过程中使用的函数,方便开发人员了解并掌握.

drupal函数:hook_modules_installed-模块安装

modules/system/system.api.php, 913行 more info

drupal函数:hook_modules_enabled-模块启用

drupal函数:hook_modules_disabled-模块禁用

modules/system/system.api.php, 952行 read article

drupal函数:hook_menu_alter-菜单修改函数

modules/menu/menu.api.php, 99行 source

页面

Subscribe to RSS - Drupal函数