Drupal函数

Drupal函数库,尽可能多的包括Drupal开发过程中使用的函数,方便开发人员了解并掌握.

drupal表单函数:hook_forms

modules/system/system.api.php, 315行

drupal表单函数:hook_form

modules/node/node.api.php, 619行

drupal函数:hook_footer

modules/system/system.api.php, 160行

drupal溢出过滤函数:hook_flush_caches

modules/system/system.api.php, 896行

drupal提示过滤函数:hook_filter_tips

developer/hooks/core.php, 641行

页面

Subscribe to RSS - Drupal函数